Hjelp til flyktninger fra Ukraina

Nå er det mange som ønsker å hjelpe flyktninger fra Ukraina.  Det er svært mange henvendelser til Nasjonalt ankomstsenter med ønske om å hjelpe.  Slik situasjonen er nå har vi den bistanden vi trenger på ankomstsenteret. Flyktningene er bare noen få dager på ankomstsenteret for grunnleggende avklaring av blant annet helsetilstand og  identitet, før de blir sendt videre til flyktningmottak rundt i landet.   Dette kan endre seg, og da vil vi henvende oss til dere via sosiale medier

Ankomstsenteret har tilstrekkelig bemanning og ressurser til å ivareta flyktningene og gjennomføre de oppgaver som skal løses. Flyktningene oppholder seg kun i få dager på senteret før overføring til andre mottak rundt i landet.  Frivillige organisasjoner som Røde Kors er engasjert i arbeidet. 

Innbyggere som ønsker å hjelpe flyktninger kan ta kontakt med Røde kors eller andre frivillige organisasjoner som arbeider for flyktningene.

UDI har laget en egen nettside for innbyggere som ønsker å hjelpe flyktninger fra Ukrania:
Hjelpe flyktninger - UDI