Bli med på næringslivsdag i Råde 15. juni

Råde kommune inviterer til næringslivsdag 15. juni. Tema for dagen er "Hvordan kan næringslivet og kommunen sammen gjøre Råde kommune til en av landets mest næringsaktive- og næringsvennlige kommune?"

Illustrasjonsbilde av flere som holder hendene sine over hverandres for å juble. - Klikk for stort bilde

Velkommen til næringslivsdag

Sted: Bøndenes hus i Råde, Mosseveien 6
Tidspunkt: 8.30 – 12.00 (Vi avslutter med lunch)

Råde kommune har deltatt i Kommunenes Sentralforbunds (KS) prosjekt «læringsnettverk for næringsutvikling» i 2022-23. Videre avholdt kommunen i fjor en workshop med kommunestyret der oppfølging av arbeidet i KS-nettverket, kommuneplanen i Råde og pågående arbeid med kommuneplanens arealdel, var tema. Vi ønsker nå å følge opp med en næringslivsdag der vi inviterer næringslivet med for å gi innspill og være med å drøfte hvordan vi sammen kan lykkes med næringsutvikling i Råde. Som støtte i dette arbeidet har Råde kommune engasjert Bjørk Innovation som vil være med å styrke lokalt/regionalt næringsliv i utvalgte innovasjonsprosesser.

Velkommen til å delta og bidra! Del gjerne invitasjonen med andre du mener bør delta/bidra denne dagen!

Påmelding her innen 11.06.23