Har du innspill til temaplan for naturmangfold?  

Illustrasjonsbilde: Solen skinner over havet, som gir gjenskinn i vannet og lyser opp fjellklippen i nederste delen av bildet.   - Klikk for stort bildeSolen skinner over havet, som gir gjenskinn i vannet og lyser opp fjellklippen i nederste delen av bildet.

Råde kommune skal utarbeide en temaplan for naturmangfold. Nå kan du komme med innspill til planarbeidet ved å svare på innspillsskjema

Om temaplanen for naturmangfold  

Temaplanen for naturmangfold skal gi kommunen bedre oversikt over naturmangfoldet i kommunen og legge tydelige føringer for kommunens naturforvaltning. Selve planen er ikke juridisk bindende, men den vil være et viktig kunnskapsgrunnlag for både kommunen selv og for utbyggere, innbyggere, grunneiere og øvrige interessenter. Målet med planen er å: 

  • Gi en helhetlig oversikt over verdifulle naturområder og arter i kommunen og tilgjengeliggjøre denne naturinformasjonen. 
  • Bidra til å løfte naturforvaltninga i Råde kommune og bidra til at det blir lettere å prioritere ivaretagelse av verdifull natur.
  • Legge tydelige føringer for videre arbeid med naturmangfoldet i kommunen.
  • Skaffe oversikt over lokalt viktig natur og økologiske funksjonsområder i kommunen som bør ivaretas i arealplanlegging.

Tegn inn arealer du har innspill til  

Hvis du har innspill om konkrete arealer i kommunen, tegn disse inn i kartløsning i innspillsskjemaet her.  Du kan også laste opp bilder og dokumenter. For å sende inn flere polygoner send inn innspillsskjemaet flere ganger. Det er også mulig å sende innspill på mail til Kristine Skjæggestad Bergseng kristine.skjaeggestadbergseng@rade.kommune.no. Frist for å sende innspill er 24.03.2023. 

Her er spørsmålene vi ønsker svar på: 

  • Har du forslag til noe som bør gjøres for å ta bedre vare på naturen i kommunen? 
  • Kjenner du til verdifull natur som du tror kommunen ikke vet om?
  • Kjenner du til trusler mot naturverdiene som du tror kommunen har dårlig kunnskap om?