Informasjon om frister 1. mai 2023

1. mai er det søknadsfrist for en rekke søknader i Råde kommune. Fristene for prisene som skal deles ut i Råde er: kulturpris, bragdpris, pris for god byggeskikk og forvaltning av kulturlandskap.

 

I tillegg er det frist om å søke drifts- og medlemsstøtte, sponsormidler, prosjektmidler og søknad om halltid i Rådehallen, Saltneshallen eller gymsal på Karlshus skole.

Kulturpris

Forslagene bør fortrinnsvis gjelde enkeltpersoner. Lag eller foreninger som på kultursektoren har nedlagt/nedlegger et særlig betydningsfullt arbeid til gagn for bygda, kan også komme i betraktning.

Bragdpris

Forslagene bør fortrinnsvis gjelde personer, lag eller foreninger i Råde som har utført fremragende prestasjoner det siste året.

Frist for innsendelse av forslag til kandidater av kultur- og bragdpris er 1. mai 2023. Forslagene sendes Råde kommune, Skråtorpveien 2 A, 1640 RÅDE eller pr. e-post til: post@rade.kommune.no

Pris for god byggeskikk og forvaltning av kulturlandskap 2023

Råde kommune ønsker forslag på kandidater til å motta årets pris for god byggeskikk og forvaltning av kulturlandskapet. Forslagene kan gjelde små og store arbeider i forbindelse med nyanlegg, tilbygg, påbygg og rehabiliteringsarbeider. Fra bygningsmessige detaljløsninger til helhetlige tun-/miljøløsninger, samt istandsetting av kulturlandskap og tiltak som bidrar til å skape positive og trivelige miljøer.

Forslagene sendes til Råde kommune, Virksomhet Plan, miljø, teknikk og eiendom  – Skråtorpveien 2b, 1640 Råde. E-post: post@rade.kommune.noFrist for innsendelse av forslag er 01. mai 2023.

Drifts- og medlemsstøtte 2023

For å søke om midler fra Råde kommune, har kommunen bestemt at laget/foreningen må registrere seg i vårt foreningsregister FRI og sende søknaden elektronisk.

Sponsormidler

Sponsormidlene gis som ettårig sponsorat til en topputøver innenfor kultur- eller idrettsfeltet. Topputøveren må være mellom 18 og 25 år. Det er mulig å søke om sponsormidler for nasjonal, nordisk eller internasjonal satsning. Satsningsområde bes beskrives i søknaden. 

Søknaden egenformuleres og sendes pr.mail til kultur@rade.kommune.no. Frist for innsendelse av søknad er 1. mai 2023.

Prosjektmidler

Det er mulig å søke prosjektmidler etter følgende fordelingsprinsipp:

  • Ny aktivitet for barn/unge: kr. 25.000
  • Ny aktivitet for barn/unge: kr. 25.000
  • Ny aktivitet for voksne: kr. 25.000

Frist for innsendelse av søknad er 1. mai 2023. Søknaden egenformuleres og sendes pr.mail til kultur@rade.kommune.no

Søknad om halltid – Rådehallen, Saltneshallen og gymsal Karlshus skole

Søknadsfrist for å søke om tid i Rådehallen, Saltneshallen og gymsal Karlshus skole er satt til 1. mai. 2023

Søknadsskjema om halltid. Ved spørsmål om halltid, kontakt oss på eiendomskontoret@rade.kommune.no