Kommunestyremøte 7. desember

I dag er det kommunestyremøte og mange spennende saker skal gjennomgås. Kommunestyremøtet kan ses på KommuneTV: https://rade.kommunetv.no/

Den politiske møtekalenderen finner du på: Møteplan 2023 - Råde kommune (acossky.no)

 

Noen av sakene på dagens kommunestyremøte. - Tilstandsrapport barnevernet - Jordvernstrategi i Råde kommune - Strategi for miljøtiltak i jordbruket og skogbruket - Årsbudsjett 2024 - Tilskudd - Furuly barnehage - Festeavgift på grav - Råde kirkegård