Lavterskeltilbudet Home-Start trenger flere frivillige

Home-Start Familiekontakten er et lavterskeltilbud i kommunene Råde, Moss og Våler og er en del av kommunens forebyggende tilbud til familier.

Barn som ser opp på kvinne - Klikk for stort bilde

Hva er Home-Start?

Vårt tilbud er støtte og hjelp til småbarnsfamilier for å forebygge for større utfordringer for de som trenger støtte.

Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med mist et barn under skolealder, 2-3 timer i uken. I vår kommune har vi også et pilotprosjekt som er Home-Start+ som støtter familier med eldre barn.

Home-Start har mange familier som venter på en voksen person som kan være til støtte og hjelp! For å bli familiekontakt må du gå på et innholdsrikt kurs. Ta kontakt for å få informasjon om neste kurs!

Alt du trenger er lyst til å bruke 2-3 timer til givende frivillighet i uka.

Bli frivillig!

Som frivillig bistår du en familie med støtte/hjelp 2-4 timer i uka i et halvt år. Du får oppfølging underveis og kan delta på sosiale og faglige treff som vi arrangerer for våre frivillige. Du kan besøke én eller flere familier i løpet av året, og du bestemmer selv hvilken familie og tidspunkt (dag/ettermiddag) som passer for deg.

Vil du vite mer? Klikk deg inn i facebook-arrangementet for nye frivillige eller nettsidene til Home-Start: https://homestartnorge.no/avdelinger/hsf-moss-rade-valer/