Pårørendeskolen i Råde

Velkommen til pårørendeskolen - et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. 

To kvinner ser på hverandre. Den ene er eldre og den yngre har armen rundt den eldre. - Klikk for stort bildePårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Pexels.com

Hva er pårørendeskolen?

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo i eget hjem eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

På pårørendeskolen vektlegger vi åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli mellom deltakerne.

Ta kontakt hvis du har behov for avlastning for å kunne delta på kurset!

Kurset er gratis og evt. kursmateriell medfølger. Det blir servert et lite måltid i pausen!

Påmelding eller kontakt:

Navn: Malin Terese Thøgersen

Telefon: 476 95 223 E-post: malin.thogersen@rade.kommune.no

Hva inneholder kurset?

Kurset er lagt opp over 6 antall samlinger med følgende temaer:

 • Velkommen! Gjennomgang av de ulike demenssykdommene: hva skjer med oss når sykdommen kommer? 
 • Atferd og kommunikasjon ved demens, hva kan gjøres?
 • Sorg og sorgreaksjoner 
 • En pårørendes erfaring 
 • Informasjon om kommunale tjenester og tilbud i kommunen til personer med demens 
 • Hvilke rettigheter har vi? Aktuelt lovverk og avslutning 

Pårørendeskolens mål:

 • Gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommer.
 • Gi innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer med demens.
 • Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet.
 • Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon.

Praktiske opplysninger

Sted: Storstua v/hovedinngang 2, Helsehuset Råde

Første kurssamling: Tirsdag 05.03.24

Varighet: I alt 6 samlinger på Tirsdager fra 16.30 til 19.00 på følgende datoer:

 • 05.03.24
 • 12.03.24
 • 19.03.24
 • 09.04.24
 • 16.04.24
 • 23.04.24

 

Demensomsorg

I Råde kommune har vi flere ulike tilbud for deg som er rammet av demenssykdom eller som er pårørende til noen med demenssykdom.

Les mer om demensomsorg i Råde kommune