Slik kan du snakke med barn og ungdommer om krig og frykt for atomulykker

Den usikre situasjonen i Europa og faren for atomulykker kan virke skremmende for både voksne, ungdommer og barn. Her er råd til helsepersonell, lærere, barnehagepersonell og andre om hvordan du kan snakke med barn, unge og mennesker som er urolige eller redde for krigen og om faren for radioaktive utslipp.

Foto: Pexels.com

Helsedirektoratet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har utarbeidet råd om hvordan voksne kan snakke med barn om krig og frykt for atomutslipp. Rådene er rettet mot både foreldre, omsorgspersoner og profesjonelle slik som lærere, barnehageansatte og helsepersonell.

Barn trenger å være trygge. I en situasjon med krig og fare for radioaktiv forurensning, er det viktig å sette seg inn i informasjon fra myndighetene. Du finner oppdatert informasjon om situasjonen på nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomtrygging.

Når du er trygg, blir barna trygge
Når barn er redde og utrygge trenger de trøst og å føle seg trygge. Ta noen dype pust og finn din egen ro. Gjør barna trygge. Dette gjelder barn i alle aldre.

For de minste barna, i barnehagealder, vil det å vise at en er trygg og forsikre dem om at de er trygge være det aller viktigste. For de eldre barna, fra småskolealder og oppover, vil det være viktig med informasjon i tillegg.

Du kan for eksempel si:
«Hvis det skjer noe med atomkraftverkene i Ukraina, kan det hende vi i Norge må passe litt ekstra på i noen dager. De som bestemmer her i landet kommer til å fortelle oss hva som skjer og gi oss gode råd om hva vi skal gjøre».

Råd til foreldre: Slik kan du snakke med barn og ungdommar om krig og frykt for atomulykker - Helsenorge
Råd til profesjonelle: Slik kan du snakke med barn og ungdommar om krig og frykt for atomulykker - Helsedirektoratet