Strømstøtte til frivillige lag og organisasjoner

Ny søknadsrunde for strømstøtte til frivillige lag og organisasjoner, med frist 16. november kl. 12.00. 

Regjeringen har videreført tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømprisene til og med mars 2023. Søknadsskjemaet for juli-september åpner 26. oktober. 

Kommunen fordeler strømstøtten

Kommunene skal fordele strømstøtte til frivillige lag og organisasjoner som hadde en gjennomsnittlig strømpris i fra juli- september, på over 70 øre per kWt. Les mer om ordningen på regjeringen sin nettside.

For å lette kommunens saksbehandling har Lotteri- og stiftelsestilsynet opprettet et nasjonalt søknadsskjema som organisasjonene kan bruke. Lenke til dette finner du på Regjeringens nettside om retningslinjer for tilskuddsordningen.

Søknadene blir videresendt for behandling i kommunene. Det nasjonale søknadsskjemaet vil kunne ta imot søknader i perioden 26. oktober, til og med 16. november kl 13.00

I søknadsskjemaet vil du blant annet bli bedt om å oppgi kontaktinformasjon, kontonummer, strømforbruk i kWh for desember og januar, samt dokumentasjon på forbruket (for eksempel faktura.

 Søknadsfristen er 16. november 2022.

Søknadsskjem kommer her 26.10.2022 

Hvis søknadsbeløpene overskrider kommunens disponible midler, blir tilskuddet fordelt prosentvis via en fordelingsnøkkel.