Valg 2023 - Levere listeforslag

Fristen for å levere listeforslag er 31. mars 2023 kl. 12. Se hvilke krav som gjelder og hvordan du leverer listeforslaget ditt.

Les mer om listeforslag her:

Elektroniske listeforslag

Det er utviklet en digital løsning for levering av listeforslag. Det er valgfritt å bruke denne, men vi anbefaler at den brukes. Den  elektroniske løsningen er laget for å gjøre prosessen enklere for de som stiller liste, og de som mottar listene.

Du går til listeforslagsportalen for å opprette elektronisk listeforslag.

Listeforslag på papir

Det er utarbeidet maler som kan brukes hvis du skal levere listeforslag på papir. Vi ber om at du bruker disse malene hvis du ikke leverer elektronisk listeforslag.

Informasjon om levering på papir og maler