Handlingsveileder BTI - Kultur og fritid

Kultur og fritid består av enhetene Allaktivitetshuset/Fritid, bibliotek, kulturkonsulent og frivilligkoordinator.  Hovedmålsetting er å skape gode oppvekstkår/levekår for Råde kommunes innbyggere gjennom gode kulturtilbud, legge til rette for frivilligheten og et aktivt foreningsliv for alle, samt gi gode støtteordninger til lokale lag og foreninger.   

Ved mistanke om vold/overgrep/alvorlig omsorgssvikt

Meld saken direkte til barneverntjenesten. 

Nivå 0: Undring

Fra egen undring til å dele denne med foresatte og sammen vurdere om det er behov for ekstra oppfølging og innsats.

 

Nivå 1: Fra bekymring til tiltak

Tiltak i egen tjeneste, «internt arbeid» i samarbeid med tjenestemottaker.

 

Nivå 2: Tverrfaglig innsats

Enkelt samarbeid mellom tjenestemottaker og to tjenester (henvisninger mellom tjenester, råd og veiledning fra en tjeneste til en annen og felles utrednings- og tiltaksarbeid mellom to tjenester).

 

Nivå 3: Omfattende tverrfaglig samarbeid

Mer komplekst samarbeid mellom flere tjenester og tjenestemottaker (tverretatlig samarbeid der tjenestene jobber parallelt og samtidig arbeid mellom flere tjenester).