Priser - Fyrverkeri

Betalingregulativ for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse 2, 3 og 4
Tjeneste Pris
For behandling av søknad til handel og lagring av fyrverkeri, skal før saksbehandlingen påbegynnes innbetales et gebyr på til sammen: 18692-
For kontroll av at vilkår gitt i tillatelsen til handel med og lagring av fyrverkeri føleges, skal det etter gjennomført kontroll innbetales et gebyr på til sammen: 782,-