Må jeg søke?

Du må følge plan- og bygningslovgivningen (pbl.) når du skal bygge eller gjøre endringer på eiendommen din.

Tiltak som ikke krever søknad (pbl. §20-5)

Byggesaksforskriftens §4-1 med veiledning lister opp tiltak du ikke behøver å søke kommunen om. Bygg uten å søke - informasjon fra Direktoratet for byggkvalitet.

NB
Fritak fra søknadsplikten gjelder bare hvis tiltaket ikke kommer i strid med plan-og bygningslovgivningen - dvs. plan- og bygningsloven (pbl.) med forskrifter og arealplaner (kommuneplanens arealdel/reguleringsplan). I tillegg må du sjekke veglovens byggegrensebestemmelser.

Hva må være i orden for at du skal kunne bygge garasje eller små tilbygg uten å søke: Hva må være i orden. (PDF, 458 kB)

Ønsker du å bygge uten å søke må du selv utføre lovlighetskontrollen
Eksempel: Bygge en bod - eksempel på lovlighetskontroll.

Du må også melde fra til kommunen når bygget er ferdig .

Hvis tiltaket er i strid med reglene så kan du søke om dispensasjon (PDF, 201 kB). Blir dispensasjon gitt kan du likevel bygge uten søknad. Husk at du er selv ansvarlig for at bygningen oppfyller byggteknisk forskrift.  

Tiltak som du kan søke om selv (pbl. §20-4)

Garasje inntil 70 m2 er et eksempel på tiltak du kan søke om selv. Bruker du denne ordningen må du selv sette deg inn i regelverket og gi de opplysningene som kreves i søknaden.

Slik søker du.

Tiltak som du må la et foretak søke for deg (pbl. §20-3)

Et foretak (f.eks arkitektfirma, byggfirma) søker for deg og står som ansvarlig for byggingen.

Mer informasjon

Informasjon til tiltakshaver og søker: Byggeplaner - hva er unntatt og hva må du søke om?  (PDF, 136 kB)

Kontakt

Hilde Berge
Byggesaksbehandler - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 48 89 27 53
Vernes Hasanagic
Byggesaksbehandler - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 48 89 27 50
Irina Bjørnevald
Byggesaksbehandler - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 47 46 55 85

Åpningstider

Virksomhet teknisk:
Åpent for publikum alle hverdager
kl. 10.00-14.00 (lunsj 11.00-11.30 da er døren låst)