Kommunal bolig

Hvem kan få tilbudet?

Du kan søke om leie av kommunal bolig:

  • om du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp.
  • hvis du er vanskeligstilt.
  • trenger særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning (omsorgsbolig).

Omsorgsbolig

Informasjon om omsorgsbolig og hvordan du søker.

Slik søker du

Skriv ut søknadsskjema - kommunal bolig /omsorgsbolig. Send søknaden til Rådhuset, Råde kommune. 

Spørsmål om leieforhold

Hvis du leier en kommunal bolig og har spørsmål om kontrakt, faktura eller ønsker å melde om feil eller mangler ved boligen, kontakter du boligkontoret på tlf. 488 69 094

Hva koster det?

Pris i henhold til husleiekontrakt.

 

Kontakt

Boligkontoret Råde
E-post
Telefon 488 69 094

Telefontid 12:00 - 14:00

Adresse

Rådhuset
Skråtorpveien 2A
1640 Råde
Telefon: 69295000