Bygging av vann- og avløpsledning fra Karlshus til Enebekk

Prosjektet ble startet i januar 2021. Planlegges ferdigstilt høsten 2021.

Multiconsult har prosjektert. 

Entreprenør er Olimb AS.