Renovasjon

Renovasjon ivaretas av MOVAR IKS

Spørsmål knyttet til tømming av septiktanker, renovasjonsordning samt levering av avfall rettes til MOVAR IKS. Herunder papirinnsamling, papp. plast, restavfall.
Movar er et interkommunalt selskap som eies kommunene i regionen.