Offentlig ettersyn - valg av meddommere for perioden 2025-2028

Råde kommune legger ut til høring forslag til meddommere for 2025-2028

Kommunestyret i Råde skal velge meddommere til tre ulike utvalg:

Illustrasjonsfoto av klubbe - Klikk for stort bildeBildet er tatt av Arek Socha fra Pixabay.jpg

Valget skal gjøres av kommunestyret, men før valget skal gjennomføres må kommunen bl.a. legge ut forslag til kandidater til ettersyn i 14 dager jf. domstollovens § 68 
Alle foreslåtte personer er blitt kontaktet på forhånd.

Periode for offentlig ettersyn er 29. april til 12.mai 2024.

Foreslåtte personer til meddommere for perioden 2025-2028. (DOCX, 33 kB)

Har du merknader eller innvendinger til forslaget, må dette sendes til
postmottak@rade.kommune.no innen 12.05.2024 

Du finner informasjon om meddommere på nettsiden til Norges Domstoler