Søke barnehageplass

Søke om barnehageplass

Søknadsfrist i hovedopptaket for barnehageåret 2020/2021 er 1.mars.
Søknader for barnehageåret 2020/2021 innsendt i 2019 må sendes på nytt for å bli vurdert i hovedopptaket.

(For eksempel: Du har søkt på plass fra 01.08.2020, og søknaden er sendt inn 10.11.2019).

Om du er bosatt i Råde kommune: Søk barnehageplass her

Om du ikke er bosatt i Råde kommune: Søk barnehageplass her 

Noen spørsmål? 

Under Opptak og frister finner du litt informasjon om: 

  • Opptakene - Hovedopptak og supplerende opptak
  • Lovfestet rett til plass i hovedopptak
  • Prioriterte plasser
  • Hvor har du rett til barnehageplass? 
  • Slik foregår opptaket