Godt budsjett for 2024

Kommunedirektør Inger Skarpholt Fjeld la torsdag 2. november fram budsjettet for 2024 for utvidet formannskap. Budsjettet gir oss større handlingsrom enn på flere år, sier hun.

Illustrasjonbilder til budsjett 2024 - Klikk for stort bilde

Kommunedirektøren starter i sin innledning med at Råde kommune skal være et trygt og raust sted å leve og bo, både i dag og i årene som kommer. For å oppnå dette må vi møte og tilpasse oss de muligheter og utfordringene som samfunnsutviklingen bringer med seg. Vi skal sammen skape fremtiden i Attraktive Råde.

Kommunedirektøren har gjennom utarbeidelsen av økonomiplanen jobbet for å skape en bærekraftig økonomi. Økonomiplanen inneholder viktige satsinger og styrkinger. Vi skal ta i bruk innovative nye løsninger, for å forbedre og effektivisere våre tjenester.

Fremtiden vil utfordre oss på mange måter både mht. tjenesteportefølje, kapasitet, økonomi og miljøhensyn. Dette krever at vi sammen gjør tydelige prioriteringer til det beste for Rådesamfunnet.

Snakker vi sammen, skaper vi sammen.

Har du lyst til å lese mer om kommunedirektørens forslag til økonomiplan og handlingsprogram 2024-2027

Økonomiplan og handlingsprogram 2024-27 - Råde kommune.pdf (PDF, 2 MB)

Betalingssatser 2024.pdf (PDF, 2 MB)

Klimabudsjett 2024-27 - Råde kommune.pdf (PDF, 928 kB)

Mottatte søknader.pdf (PDF, 3 MB)