Råde kommune har i samarbeid med Mosseregionen flere hjelpetilbud for deg som er utsatt for vold og seksuelle overgrep

Er du utsatt for vold i nære relasjoner, eller er du bekymret for en venn eller kollega?

 

Er det jeg opplever "nok" til å få hjelp?
Føler du deg trygg hjemme?

 

Nedenfor finner du informasjon og ser hvilke hjelpetilbud Råde kommune tilbyr. 

Vold og seksuelle overgrep