Høring i Oppvekst- og kulturutvalget

Fem forskrifter har vært på høring i Oppvekst- og kulturutvalget, og sendes nå til ut på høring. Det er diverse forskrifter og skolereglement som nå er på høring.

Høringsfrist: torsdag 2. mai 2024.

Høringssvar kan sendes til Thomas Meyer eller Therese Marthinsen-Waak innen fristen.

Skolereglement Rådeskolen aug 23 - høringsutkast (DOCX, 401 kB)

Forskrift skolerute 24 - høringsutkast (DOCX, 394 kB)

Forskrift SFO aug 24 - høringsutkast med innspill fra utvalget (DOCX, 401 kB)

Forskrift hovedmål aug 24 - høringsutkast (DOCX, 397 kB)

Forskrift permisjonsreglement aug 24 - høringsutkast med innspill fra utvalg (DOCX, 396 kB)