Mosseregionen interkommunalt politisk råd

Mosseregionen interkommunalt politisk råd er et samarbeidsorgan for kommunene Moss, Råde, Våler og Vestby.

Fra 01.01.2020 har Råde kommune ledervervet.

Her kan du lese samarbeidsavtalen (PDF, 217 kB)

Formål

Regionrådets formål er å utvikle regionen til beste for innbyggerne og de samarbeidende kommunene. Samarbeidet er basert på konsensus medlemmene i mellom.

Deltakere

Kommunenes ordførere samt 1 valgt opposisjonspolitiker per kommune utgjør regionrådet. Kommunedirektørene deltar på møtene med tale- og forslagsrett. Vervet som leder av regionrådet går på omgang med to års funksjonstid.

Møtekalender 2021

Møtedokumenter
 

Mosseregionrådet